Dödens kalfaktor

I arbetet som polis kommer du ofta i kontakt med döden. Många gånger är det också under dess mest dramatiska former. Våld, olyckor, självmord, missbruk. De plötsliga hjärtstoppen, de onödiga överdoserna. Stor dramatik som snart blir yrkesvardag. Man kliver in i yrkesrollen, genomför de nödvändiga åtgärderna. Tids nog blir det tillfälle för reflektion över vad […]

P.S. Sista sommaren

I höstas funderade jag över mina år på söder och var jag skulle ta vägen i jobbet. Den frågan har nu delvis fått ett svar. I torsdags gick jag in till min chef Peter Ågren och avsade mig min gruppchefstjänst. Mina dagar som fast befäl på Södermalmspolisen är räknade och efter augusti kommer jag ”turn in my wings” […]

Palmemordet: Inuti labyrinten, del 4

Det finns fortfarande mängder med spår kvar, eller egentligen mer tips än spår, men jag kan inte redogöra för alla. De har alla en varierande grad av diffus motivbild. Där finns Boforsspåret på grund av vapenhandeln, Ustaja-rörelsen från forna Jugoslavien, CIA, KGB, Chiles säkerhetstjänst, Israels säkerhetstjänst, Stasi, osv. Palme var engagerad i många internationella frågor, […]

Palmemordet: Inuti labyrinten, del 3

Detta inlägg kommer bara avhandla Christer Pettersson. Han är trots allt den ende som både dömts och friats för Palmemordet.  Vid tiden för mordet. Det finns en utbredd uppfattning om att Christer Pettersson troligen är mördaren, att det hela är ”polisiärt uppklarat” och att endast juridiska teknaliteter och övernitiska jurister hindrade en fällande dom i […]

Palmemordet: Inuti labyrinten, del 2

Vi fortsätter med en genomgång av de spår som anses vara huvudspåren, i vilka någon form av konspiration med flera personer skulle ligga bakom mordet. Även PKK-spåret torde klassas som en konspiration, men många menar ju att det spåret är stendött utan substans. Det finns andra konspirationsspår också, men de tre jag tar upp här […]

Palmemordet: Inuti labyrinten, del 1

”Inuti labyrinten” är en bok som skildrar polisens arbete de första timmarna efter skotten på Sveavägen. Den visar på förödande slarv, misstag och brister i polisarbetet. På LKC, i staben och på fältet. Boken är ett gediget verk, men den är för konspiratorisk för min smak. Författarna, två bröder, landar i att det fanns en […]

Palmemordet: ”11-åringen”

I dagarna är det 30 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme sköts ihjäl i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan. Eftersom jag genom åren utvecklat en mindre fixering vid Palmemordet, kommer jag brassa av inte mindre än två blogginlägg i detta ämne. Detta första inlägg handlar om mitt personliga förhållande till Palmemordet. Det andra blir en kortare genomgång av […]

Demonstrationsrätten for Dummies

Få saker gör mig så uppgiven som att på Twitter behöva förklara och motivera demonstrationsrätten. Bara det faktum att det är en av de grundläggande fri och rättigheterna, fastslaget i grundlagen och ger alla människor rätten att demonstrera för eller emot vad man vill, borde räcka som motivering. Självfallet kommer vare sig anonyma troll med […]

På Sydfronten intet nytt

Jag inledde arbetsåret 2016, det ovissa året, med att bevaka rikets gräns i Malmö en vecka. Gränskontrollerna som infördes i november kräver mycket polisiära resurser och hela landet har fått bidra med konstaplar. Politiken bakom dessa kontroller får andra kloka människor diskutera och fundera över. Jag nöjer mig med att konstatera att vittnesmålen både från […]

Polisen och informationen.

Nu pågår en intensiv granskning och debatt om polisens hantering och förmedling av information rörande brottslighet och brottstrender. Specifikt huruvida polisen underlåtit att informera media och allmänheten om problembilden och begångna brott under ungdomsfestivalen ”We are Stockholm” som genomförts de senaste somrarna i Kungsträdgården. Ännu kvarstår många frågetecken om vad som skett och vilka polisiära […]